ÖRÖKLÉS PORTÁL

AZ ÖRÖKLÉS SZABÁLYAI

KEZDŐLAP

Öröklés szabályai az új Ptk-ban

A jogszabályok változásai tapasztalataink szerint talán az öröklés szabályait kerülik a leginkább. Az új Ptk. hatályba léptetése azonban érintette az öröklés szabályait is.
Öröklés az új Ptk-ban >>>
Öröklés

Valaki elhunytával a kegyeleti vonatkozások mellett a jogszabályok rendezik vagyonának sorsát is. Az örökhagyó után elsosorban gyermeke örököl, ennek hiányában, vagy speciális körülmények esetén az öröklés sorrendje törvényben meghatározott.
Öröklés sorrendje részletesen >>>

Kötelesrész

Az örökhagyónak a törvény lehetoséget ad arra, hogy halála esetére rendelkezzen vagyonáról. Ez a rendelkezési jog azonban nem korlátlan, a kötelesrész az örökhagyónak ezt a jogosultságát korlátozza annak érdekében, hogy a leszármazók – szúk kivételektol eltekintve – valamilyen részben részesüljenek az örökségbol.
Kötelesrész részletesen >>>

Kitagadás és érdemtelenség

Sok esetben elofordul, hogy az örökhagyó és a törvényben meghatározott örökös között a viszony annyi megromlott, hogy az örökhagyónak néhány súlyos esetben megvan a joga arra, hogy megakadályozza az öröklést. Egyes esetekben az örökös magatartása annyira súlyos, hogy a törvény automatikusan kizárja az öröklést.
Kitagadás szabályai >>>
Az öröklésre érdemtelenség >>>

Az özveny jogai

Az öröklés szabályai biztosítják az örökhagyó özvegyének megélhetését az özvegyi jogon keresztül, aki abban az esetben is részesedik az örökségbol, amennyiben akár végrendelet, akár más ok folytán nem jutna neki az örökségbol.
Az özvegyi jog >>>

Ha nem akarunk örökölni

Illetékfizetési, érzelmi, vagy praktikus szempontok miatt elofordulhat, hogy valaki nem kíván örökölni az elhunyt személy után. A jogszabályok lehetoséget adnak erre az öröklés visszuautasítása vagy az öröklésrol lemondás jogintézményével.
Öröklésrol lemondás részletesen >>>
Öröklés visszautasítása részletesen >>>